Contact

Editorial Office of „Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy”
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
ul. Mikołowska 72a
40-065 Katowice
tel. 32 207 51 35
e-mail: bibliothecanostra@awf.katowice.pl

Visit us on Facebook:
www.facebook.com/pages/Bibliotheca-Nostra-Śląski-Kwartalnik-Naukowy/486783558032460